Gawroszaki

     Gawroszaki- dzieci w wieku od 3 do 16 lat, objęte są w świetlicy opieką pedagogiczną, terapeutyczną i socjalną. W sumie z dziećmi pracuje 7 fachowców (codziennie jest ich dwóch- każdego dnia inni, by zajęcia były zróżnicowane) i na zasadach wolontariatu ok. 10 osobowa grupa młodzieży szkół średnich. Dziennie w Gawroszu przebywa ok. 30 dzieci. Z myślą o grupie naszych najmłodszych podopiecznych- w wieku od 3 do 6 lat codziennie prowadzimy zajęcia dostosowane do ich możliwości i potrzeb. W czasie między zajęciami „maluchy” przebywają razem ze starszymi Gawroszkami, które chętnie pomagają im w różnych sytuacjach.

     Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny- to od nas- wychowawców- i naszych propozycji zależy, czy dzieci będą chciały przyjść w kolejne dni. W świetlicy mogą odrobić lekcje, mają dwa posiłki- obiad i podwieczorek, zależnie od dnia- różne propozycje zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, sportowe, kulinarne i te, na które stawiamy główny nacisk- socjoterapeutyczne, podczas których nasi podopieczni uczą się poczucia własnej wartości, tolerancji, szacunku dla innych, koleżeństwa.

     Poza „zwykłymi” zajęciami dzieci obchodzą też w Gawroszu urodziny- dostają prezenty; mają organizowane uroczyste Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie z wizytą św. Mikołaja. Kiedy tylko jest to możliwe, wychodzimy do kina, na wesołe miasteczko. Każdego roku dwukrotnie dzieci wyjeżdżają na wycieczki. Mamy też konkurs motywujący dzieci do pracy, który polega na codziennej ocenie ich pracy pod względem nauki, zachowania, aktywności podczas zajęć oraz pomocy w sprzątaniu. Uczą się, że warto być konsekwentnym w dążeniu do celu. W nagrodę, po kilku miesiącach ciężkiej pracy najlepsi otrzymują wartościowe nagrody- torby, piłki, odtwarzacze MP4, rowery.