Nasza Świetlica

     Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Gawrosz działa w Zgorzelcu od 1996 roku. Jest autonomiczną placówką Stowarzyszenia Monar zajmującą się przeciwdziałaniem patologii społecznej, profilaktyką socjalną i profilaktyką uzależnień.
Zgodnie z nazwą, świetlica zajmuje się głównie dziećmi i młodzieżą. Gawrosz, który notabene powstał społecznym sumptem, pomaga dzieciom z rodzin uboższych, wielodzietnych, zagrożonych lub obciążonych patologią czy wychowawczo niezaradnych. Kilkanaście lat działalności Gawrosza to prawie 1000 dzieci, które przewinęły się przez świetlicę. To również setki rodzin przez nią wspieranych. Obecnie mamy blisko 100 podopiecznych; dziennie przebywa w Gawroszu około 30 dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

     Celem Gawrosza jest odrywanie dzieci od ulicy, destrukcyjnie wpływających kolegów, toksycznych środowisk. Tworząc Gawrosza chcieliśmy by dzieciarnia wprost z ulicy mogła do nas wejść i znaleĽć się w innym, ciekawszym i przyjaznym świecie. I tak jest. Codziennie organizujemy zajęcia, w których Gawroszaki uczestniczą na zasadzie dobrowolności. Musi być więc na tyle ciekawie i atrakcyjnie, by dzieci chciały przyjść kolejnego dnia. Bawimy, uczymy i wychowujemy. Pomagamy nadrabiać szkolne zaległości, zapewniamy dwa posiłki dziennie. Codziennie odbywają się w świetlicy zróżnicowane zajęcia: plastyczne, sportowe, socjoterapeutyczne, kulinarne, edukacyjne, komputerowe, teatralne. Raz w tygodniu nasi podopieczni wychodzą na zajęcia na basenie, a kiedy tylko jest to możliwe, wychodzimy na koncerty, do kina, na wesołe miasteczko. Wspólnie obchodzimy urodziny i święta, dwa razy w roku wyjeżdżamy na wycieczki. Aby robić to wszystko jak najlepiej, na co dzień placówka współpracuje z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, policją, psychologiem, terapeutami i sporym gronem pedagogów społeczników, także z młodzieżowymi wolontariuszami ze szkół średnich. Dzięki temu Gawrosz jest dla dzieci swego rodzaju oazą innego życia.